BETSAFE KASYNO

Betsafe to zdecydowanie 1-a z najbardziej znanych na ?wiecie platform do uprawiania hazardu przez Internet. Niezale?nie czy mowa tutaj o zak?adach bukmacherskich, czy kasynie – Betsafe to uznana firma, kt?r? znaj? tak?e ludzie kompletnie niezwi?zane z hazardem.

Betsafe to platforma z bardzo d?ugim sta?em w bran?y – po raz pierwszy zosta?a uruchomiona ju? w 2006 roku. Betsafe najlepiej znamy pewnie z rynku zak?ad?w sportowych, gdzie jest to 1-a z najbardziej cenionych firm na ?wiecie, stawiana niedaleko takich gigant?w jak Unibet, Bet365, czy Ladbrokes.https://www.metooo.io/e/betsafe Kasyno Betsafe r?wnie? jest aczkolwiek godne uwagi i wielce plasuje si? w netowych rankingach.

Po Betsafe znajdziemy w regule wszystko czego chcemy – naprawd? atrakcyjne promocje, ca?kowite mn?stwo r??nego rodzaju komputer?w, unikatow? platform? do warsztat?w sportowych, a tak?e spotkamy si? z profesjonalnym podej?ciem do klienta. Jest to marka, kt?r? zdecydowanie wolno poleci? ka?demu – a szczeg?lnie pocz?tkuj?cym graczom, jak ?e ci??ko o witryn? lepiej skonstruowan? pod aspektem merytorycznym. Bez problemu wydob?dziemy tutaj wszystkie informacje, jakich potrzebujemy.

Recenzja kasyna Betsafe

Betsafe to marka, kt?r? z pewno?ci? kojarzy ka?dy nas. Nawet osoby, kt?re nigdy nie by?y w ?aden spos?b zwi?zane wraz z gr? w kasynie b?d? zak?adami bukmacherskimi powinny w tej chwili gdzie? kojarzy? charakterystyczne logo tej marki – czy to z reklam na koszulkach pi?karzy, czy r??nego rodzaju baner?w, kt?re wydob?dziemy na licznych stronach netowych.

Betsafe to bez w?tpienia mi?dzynarodowa podest, kt?ra obs?uguje graczy spo?r?d prawie stu r??nych pa?stw. Jak widzimy – nie skupia si? ona wi?c wy??cznie na rynku europejskim, ale obejmuje prawie ca?kowity ?wiat – jest to absolutny gigant hazardu online. Betsafe zosta?o uruchomione wed?ug raz pierwsze w 2006 roku i stosunkowo szybko zacz??o podbija? serca internaut?w. Marka wyrobi?a swoj? renom? przede wszystkim na zak?adach bukmacherskich, aczkolwiek samo kasyno te? jest niezwykle znane i bardzo dobrze mierzone na wielu r??nych portalach – polskim i zagranicznymi.

Mi?dzynarodowe post?powanie kasyna Betsafe mo?emy ju? zauwa?y? po samych licencjach wymienionych na samym dole strony. Gracze ze Szwecji s? obs?ugiwani pod wybran? licencj?, gracze z Wielkiej Brytanii pod drug?, pozostali gracze Europejscy pod malta?sk? Malta Gaming Authority (MGA), a gracze z Polski… schludno prawnie nawet nie maj? mo?liwo?? gra? w tym kasynie z uwagi na ustaw? hazardow? wraz z 2017 roku. Aczkolwiek marka zdecydowanie stara si? o zatrzymanie Polskich graczy – dlatego w?a?nie adres URL podany powy?ej dla zawodnik?w z Polski znacz?co si? r??ni

Sk?d?e taki zabieg? Ju? t?umaczymy. Jak wiemy – razem z wej?ciem nowej ustawy hazardowej w 2017 roku dost?p do stron hazardowych (przynajmniej tych, kt?re nie zgodzi?y si? na wsp??prac? z rz?dem) zosta? zablokowany dla graczy z Lokalny (oczywi?cie, zmieniaj?c IP na np. Wielk? Brytani? czy Holandi? bez problemu wejdziemy na wi?kszo?? stron). St?d te? bukmacher Betsafe, by u?atwi? dost?p polskim graczom i nie zmusza? katalog?w do korzystania z VPN, przygotowa? dla nas oddzielny adres URL – z dodatkow? liczb? na ko?cu.

Jak wi?c widzimy – kasyno i bukmacher Betsafe na pewno stara si? o zatrzymanie rodzimych graczy na swojej systemie. Nie stara si? na temat nich jednak wystarczaj?co mocno, aby otrzyma? polsk? licencj? na oferowanie us?ug hazardowych. Chocia? nie mo?emy te? firmy z kolei wini?, bowiem wymagania jakie nale?y spe?ni? ?eby j? otrzyma? istniej? do?? spore.

Ponadto warto tutaj wyr??ni? ?wietn? szat? graficzn? platformy Betsafe oraz naprawd? przejrzyste rozk?ad wszystkich element?w. Dzi?ki temu, ?e ca?y interfejs kasyna jest naprawd? przejrzysty, gracze, nawet ci pocz?tkuj?cy, nie zaakceptowa? b?d? mieli najmniejszych wraz z nawigacj? po platformie. W sumie – zar?wno z kasyna, jak i zak?ad?w bukmacherskich Betsafe korzysta si? faktycznie przyjemnie.

Dzi?ki dodatek witryna internetowa Betsafe wydaje si? by? w pe?ni zoptymalizowana pod spodem urz?dzenia mobilne – mo?emy tutaj pogra? na w?asnych smartfonach i tabletach w co tylko chcemy. I to r?wnie komfortowo, jakie mo?liwo?ci z poziomu naszych urz?dze? stacjonarnych. Ponadto strona wczytuje si? r?wnie dobrze na ka?dym z system?w operatywnych – iOS, Android jak i r?wnie? Windows.

Do?? ju? jednak o sprawach technicznych. Przejd?my do przyjemniejszych rzeczy – np. po co tutaj faktycznie jeste?my wstanie zagra?? Ju? m?wimy.

W kasynie Betsafe mo?emy zagra? w video sloty, ruletk?, gry jackpot, gry sto?owe, gry tradycyjne, blackjacka, wideo pokera i gry na ?ywo. Kasyno nie podaje jednak cyfry dostawc?w oprogramowania oraz nie zaakceptowa? pozwala posortowa? gier w zale?no?ci od dostawcy. Znamy jednak, ?e jest katalog?w przynajmniej 20 i istniej? to w szczeg?lno?ci: Barcrest, Big Time Gaming, Blueprint, Elk Studios, Red Tiger, Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, Evolution Gaming, Yggdrasil, Play’N Go, Quickspin, Playtech.

Ponadto, nawet gdy zak?ady bukmacherskie nie s? naszym nadrz?dnym przedmiotem zainteresowania, zdecydowanie wskazane jest jest zaznajomi? si? spo?r?d platform? do zak?ad?w sportowych Betsafe. Jest to 1 z najlepszych bukmacher?w na ?wiecie z solidnymi kursami i naprawd? ogromn? kolekcj? sport?w. Mo?emy tutaj obstawi? mi?dzy innymi takie sporty jak: pi?ka no?na, tenis, hokej na lodzie, koszyk?wka, bilard, kolarstwo, krykiet, a nawet Pesapallo (kompletnie nieznan? dla wi?kszo?ci os?b dyscyplin?).

Jak widzimy – mo?liwo?ci je?li idzie o zak?ady bukmacherskie przy Betsafe s? naprawd? ogromne. Mo?emy tutaj obstawi? w istocie ka?d? dyscyplin?, jak? jest. Naturalnie, najwi?ksz? ilo?ci? wydarze? wyr??nia si? pi?ka no?na – na czas pisania recenzji do obstawienia wydaje si? by? prawie 12 000 wydarze?!

Ponadto powinno si? tutaj wspomnie? o ?wietnej platformie do zak?ad?w sportowych na ?ywo. Dzia?a ona naprawd? szybko i sprawnie, wszystkie elementy s? naprawd? przejrzyste i ilo?? wydarze? oraz dyscyplin r?wnie? jest naprawd? spora.

Co jeszcze sprawia, i? platforma Betsafe jest tak dobra? Naprawd? rozbudowana oferta promocyjna! Poni?ej zamieszczamy list? wszystkich promocji z jakich mo?emy skorzysta?.

Promocje sportowe:

Witaj w Betsafe – czyli bonus powitalny r?wny 100% kwoty depozytu a? do 200 z?. Wybierz sw?j turniej – co tydzie? we? udzia? w ?wie?ym turnieju. Sportowy tydzie? – co tydzie? zak?ad on-line bez ryzyka do 20 z?otych oraz 5 darmowych spin?w na slot Twin Spin. Nieregularne promocje z szansie jakiego? wydarzenia, np. na czas pisania recenzji wydaje si? by? to zak?ad bezpiecznie r?wny 20 z? na bitw? G?owacki kontra Briedis. Promocje kasynowe:

Premia powitalny – trzy bonusy od depozytu do razem nawet 4000 z? + darmowe spiny. Magiczne combo – graj o frakcja puli r?wnej 100 000 z?. Zafunduj sobie darmowe spiny – codziennie poniek?d 25 darmowych spin?w a? do 9 topowych gier przy kasynie Betsafe. Zanim jednak?e rozpoczniemy gr?, warto jest zapozna? si? z obowi?zuj?cymi na platformie Betsafe zasadami.

Pierwsz? rzecz? na temat kt?rej musimy tutaj pami?ta? jest zasada m?wi?ca na temat nieaktywno?ci. Konto za nieaktywne uznaje si?, gdy nie logujemy si? do faceta przez okres 12 miesi?cy lub d?u?ej. Betsafe, w przeciwie?stwie do niekt?rych kasyn, nie wyklucza jednak nieaktywnych kont. Jakkolwiek nalicza stosown? op?at? administracyjn? za ka?dy miesi?c nieaktywno?ci, licz?c od 13 miesi?ca nieaktywno?ci. Taka op?ata wydaje si? r?wna 5 EUR.

Drugim istotnym aspektem jest kwestia weryfikacji identyczno?ci. Aby m?c gra? dzi?ki platformie Betsafe i swobodnie wp?aca? oraz wyp?aca? ?rodki b?dziemy musieli pomy?lnie przej?? weryfikacj? to?samo?ci. Nie jest to ani troch? skomplikowany przebieg i wystarczy, ?e przebywamy w stanie przes?a? skan swojego dokumentu to?samo?ci (paszport, dow?d osobisty, prawo jazdy) oraz potwierdzi? nasz link zamieszkania – wystarczy do tego np. wyci?g wraz z banku.

Tym?e samym warto tutaj przypomnie? uniwersaln? dla w istocie ka?dego kasyn i zak?ad?w bukmacherskich regu?? – mo?emy mie? tylko jedno konto na jedn? to?samo?? / pewien adres IP / jedno gospodarstwo domowe. Nie mo?emy bada? zak?ada? wi?cej ni? poszczeg?lnego konta, poniewa? ryzykujemy utrat? obu. Poza tym z uwagi na wym?g weryfikacji i naprawd? nie jeste?my w stanie nic zrobi? z ogromniejsz? ilo?ci? kont je?eli nie zostan? one zweryfikowane.

Na koniec wskazane jest tutaj tak?e wspomnie? na temat obs?udze klienta Betsafe, b?d?ca naprawd? profesjonalna. Kontakt z pracownikami Betsafe to czysta przyjemno?? i mo?emy okaza? si? pewni, ?e szybko rozwi??? oni nasz problem lub nakieruj? na odpowiedni? drog?.

Obs?uga kontrahenta Betsafe jest oczywi?cie osi?galna w j?zyku polskim – aczkolwiek nale?y zauwa?y?, ?e z polskim supportem mamy mo?liwo?? nawi?za? kontakt wy??cznie po godzinach od 11: 00 do 18: 00.

Bonus powitalny w kasynie Betsafe

Bonus powitalny przy Betsafe to co?, spo?r?d czym koniecznie musimy si? zapozna?. W Betsafe wyr??niamy jednak dwie oferty powitalne – jedn? skierowan? a? do graczy kasyna, a naczeln? skierowan? do graczy zak?ad?w bukmacherskich.

Oba te bonusy s? bonusami od depozytu, kt?rych cena jest zale?na od kwoty naszego depozytu. Na model, je?eli w przypadku bonusu r?wnego 100% kwoty depozytu wp?acimy 200 z? – otrzymamy drugie tyle (200 z?) na gr?. Je?li jednak przyk?adowy bonus sta?by si? r?wny 50% kwoty depozytu, przy wp?acie 200 z? otrzymaliby?my zaledwie 100 z? w postaci ?rodk?w bonusowych.

Wszystkie bonusy od depozytu dzia?aj? dzi?ki tej samej zasadzie. Powinni?my jednak pami?ta?, ?e ka?dy z tych bonus?w b?dzie tak?e ograniczony do danej sumy. Na przyk?ad bonus sportowy jest ograniczony do dwie st?wy z? – oznacza to, ?e pomijaj?c fakt ile wp?acimy, czy b?dzie to 300, 500, czy 1000 z? – w zakresie ?rodk?w bonusowych i tak otrzymamy w najwy?szym stopniu 200 z?.

Proste, prawda? Na ko?cu powinni?my ju? tylko pami?ta? o warunkach obrotu. Obr?t to nic innego jak liczba razy jak? musimy zagra? za sum? otrzymanego bonusu b?d? sum? bonusu + kwalifikuj?cego depozytu, aby zdo?a? wyp?aci? ?rodki bonusowe. Przejd?my ju? jednak do opisywania poszczeg?lnych promocji.

Bonus na zak?ady bukmacherskie

Bonus powitalny na zak?ady bukmacherskie jest r?wny stu procentowe kwoty depozytu do 200 z?. Jest to bardzo prosta promocja – wp?acamy, dostajemy drugie tyle jak i r?wnie? obstawiamy. Musimy jednak nie zapomina? o kilku istotnych detalach.

Przede wszelkim zanim b?dziemy mieli mo?liwo?? wyp?aci? stosowane przez nas ?rodki z kasyna, pozostaniemy musieli spe?ni? wymagania obrotu bonusem, kt?re s? r?wne 8 razy kwota bonusu.

Drugim istotnym czynnikiem jest to, i? do obrotu licz? si? tylko zdarzenia o warsztacie minimum 1. 50. Na spe?nienie warunk?w obrotu posiadamy 30 dni, licz?c od chwili jego otrzymania. Je?eli zdecydujemy si? anulowa? bonus, stracimy zar?wno ca?y bonus, oraz wszystkie wygrane pochodz?ce z zak?ad?w postawionych za ?rodki bonusowe.

Bonus na kasyno

Bonus kasynowy w Betsafe jest trzycz??ciowy. Co to oznacza? Oznacza to, i? mo?emy tutaj skorzysta? nie zaakceptowa? tylko z jednego, natomiast a? z trzech r??nych bonus?w.

Naczelna cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% sumy depozytu do 1000 z? + 10 du?ych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Druga cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 50% kwoty depozytu do tysi?c z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Trzecia i ostatnia cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% kwoty depozytu do nawet 2000 z? + 25 darmowych spin?w na slot Gonzo’s Quest.

Jak widzimy, jest to jedna z tych promocji, jaka nie traci na atrakcyjno?ci, a wraz zyskuje, bowiem to w?a?nie ten trzeci bonus jest najwi?kszy i potencjalnie najbardziej lukratywny. To bez w?tpienia jedna spo?r?d lepszych ofert powitalnych z jakimi mo?emy si? spotka? w bran?y.

Zanim jednak do niej przyst?pimy musimy wpierw zapozna? si? z kilkoma kluczowymi zasadami.

Oferta powitalna jest skierowana wy??cznie s?u??ce do nowych u?ytkownik?w i traci wa?no?? 30 dni na rejestracji – mamy wi?c tylko miesi?c, aby wykorzysta? z promocji. Minimalna kwota depozytu kwalifikuj?ca nas do wzi?cia udzia?u w ofert to 15 z?. Depozyty z?o?one za pomoc? portfeli Skrill i Neteller nie kwalifikuj? si? do promocji. Nie mo?emy sobie wybra? spo?r?d kt?rej z cz??ci oferty powitalnej chcieliby?my skorzysta?. Odblokowuj? si? ono kolejno – pierwszy bonus odblokowuje drugi, a drugi odblokowuje trzeci. Zanim b?dziemy mogli wyp?aci? swoje ?rodki bonusowe oraz pochodz?ce z nich wygrane musimy wpierw spe?ni? oczekiwania obrotu, kt?re s? r?wne 40 razy kwota bonusu.

Na dokonanie obrotu mamy 30 d?b, licz?c od momentu swoim otrzymania. Warto tutaj tak?e zauwa?y?, ?e nie wszystkie gry licz? si? a? do obrotu identycznie. Jest tu ca?kiem du?a rozbie?no?? po zale?no?ci od tego, kt?ry rodzaj gry wybrali?my.

Video sloty i automaty licz? si? w 100%. Gry na ?ywo licz? si? w 20%. Ruletka liczy si? w 10% (wyj?tkiem jest ruletka na ?ywo, Red Dog, Caribbean Stud jak i r?wnie? kilka wi?cej gier). Blackjack liczy si? w 5% (wyj?tkiem jest blackjack dzi?ki ?ywo, Pontoon, Baccarat jak i r?wnie? kilka wi?cej gier). Jak czyli, ?e dana rozrywka wa?ny jest do wymaga? ruchu tylko w 20% lub 5%? Na przyk?ad – stawiaj?c 5 z? w sloty, do obrotu doliczone zostanie pe?ne 5 z?otych (100% postawionej kwoty). Je?li jednak postawimy np. dzi?ki ruletk?, przy zak?adzie jednakowym 5 z? wliczy mnie si? zaledwie 50 gr (10% postawionej kwoty).

Przed skorzystaniem wraz z kt?rejkolwiek z promocji powitalnych nale?y zapozna? si? z regulaminem. Znajdziemy tam bardziej szczeg??owe informacje odno?nie promocji, mi?dzy innymi to, jakie zabawy zosta?y wy??czone z reklamy i w jakim stopniu.